CEFR ENGLISH From A1 to C2 United Kingdom Chương trình A1-A2-B1-B2-C1-C2 Full Accredited Ofqual UK Chương trình

Tiếng Anh khung năng lực Châu Âu CEFR Vương Quốc Anh

Khác biệt

Chương trình Kiểm định và công nhận

Chương trình Tiếng Anh CEFR được kiểm định và công nhận tại Anh Quốc bởi Ofqual UK. Tiếng Anh CEFR cũng được công nhận tại Việt Nam và các quốc gia áp dụng hệ thống tiếng Anh CEFR.

read more
Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

CEFR là khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu gồm 6 bậc được công nhận và áp dụng rộng rãi trong đó có Việt Nam.

read more
Ôn luyện hiệu quả thông qua các PPP

Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam từ đại học đối tác kết hợp với chính sách cho vay học trả chậm 0% lãi suất giúp ai cũng có thể tham gia

read more

Các cấp độ của khung năng lực CEFR

A1 - A2

Basic User

B1 - B2

Independent User

C1 - C2

Proficient User

CEFR English

CEFR English A1

Chứng chỉ tiếng Anh CEFR English A1 có là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ A1 theo khung năng lực CEFR, được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ cơ bản nhất trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

Chứng chỉ CEFR English A1 đạt mã kiểm định UK.Gov Ofqual là Ofqual 603/0506/X được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

CEFR English A2

Chứng chỉ tiếng Anh CEFR A2 có là chứng chỉ tiếng Anh được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual, là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 2 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

CEFR English A2 đạt kiểm định của UK.Gov Ofqual với mã công nhận Ofqual 603/0524/1 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

CEFR English B1

Chứng chỉ tiếng Anh CEFR B1 có là chứng chỉ được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual, là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 3 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

CEFR English B1 đạt kiểm định của UK.Gov Ofqual 601/8050/X được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

CEFR English B2

Chứng chỉ tiếng Anh CEFR B2 có là chứng chỉ tiếng Anh được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual, là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 4 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

Chứng chỉ CEFR B2 đạt mã kiểm định của UK.Gov Ofqual  601/8051/1 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

CEFR English C1

Chứng chỉ tiếng Anh CEFR C1 có là chứng chỉ tiếng Anh được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual và là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 5 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

Chứng chỉ tiếng Anh CEFR C1 đạt mã kiểm định của UK.Gov Ofqual 601/8055/9 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

CEFR English C2

Chứng chỉ tiếng Anh CEFR C2 có là chứng chỉ tiếng Anh được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual và là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 6 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

Chứng chỉ tiếng Anh CEFR C2 đạt mã kiểm định của UK.Gov Ofqual 601/8054/7 được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

Hiệu quả, Kiểm định, Công nhận và Giá trị vĩnh viễn

CEFR English là thành viên của London Language College (LLC), một tổ chức tại London, đạt giấy phép của chính phủ Anh với mã  UKRLP (UK Register of Learning Providers) số 10087369. London Language College cũng được phê chuẩn để tham gia chươn trình của chính phủ Anh ESFA (the Education and Skills Funding Agency).

Chương trình tiếng Anh khung năng lực Châu Âu CEFR của London Language College hợp tác với hệ thống cấp văn bằng tiếng Anh quốc gia Anh Quốc LRN được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh.

Là chương trình tiếng Anh được công nhận chính thức bởi Vương Quốc Anh, thuộc hệ thống văn bằng quốc gia theo Level của Anh Quốc, các chứng chỉ tiếng Anh CEFR từ A1 đến C2 của LLC được công nhận tại Anh Quốc, Châu Âu và toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia áp dụng khung năng lực tiếng Anh CEFR.

Tại Việt Nam, chương trình tiếng Anh CEFR của LLC tương thích hoàn toàn với khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chứng chỉ tiếng Anh CEFR không chỉ được công nhận toàn cầu mà còn có giá trị vĩnh viễn.

Đối tác

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win