Chương trình Kiểm định và công nhận

Chương trình tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu CEFR để được kiểm định và công nhận tại các quốc gia khác thì điều kiện tiên quyết phải được kiểm định tại quốc gia cấp bằng. Tại Anh Quốc, đơn vị kiểm định phải là Ofqual Vương Quốc Anh.

100% chương trình CEFR của London Language College triển khai được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh.

Căn cứ khung năng lực Anh Quốc RQF, khung năng lực Châu Âu EQF, khung năng lực Châu Úc AQF, khung năng lực Asean ARQF và khung năng lực Việt Nam VQF (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT), các chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực CEFR của London Language College đủ điều kiện để công nhận tại Châu Âu, Châu Úc, Châu Á và Việt Nam.

Tại Việt Nam, những chứng chỉ tiếng Anh được kiểm định bởi tổ chức kiểm định uy tín nước ngoài sẽ đủ điều kiện cần để xem xét công nhận tại Việt Nam. Tại Anh Quốc, các chứng chỉ tiếng Anh phải được kiểm định bởi Ofqual UK

Mã kiểm định Ofqual UK của Tiếng Anh CEFR

 • CEFR English A1 đạt mã kiểm định UK.Gov Ofqual 603/0506/X. Kiểm tra Tại đây
 • CEFR English A2 đạt kiểm định của UK.Gov Ofqual 603/0524/1. Kiểm tra Tại đây
 • CEFR English B1 đạt kiểm định của UK.Gov Ofqual 601/8050/X. Kiểm tra Tại đây
 • CEFR English B2 đạt kiểm định của UK.Gov Ofqual  601/8051/1. Kiểm tra Tại đây
 • CEFR English C1 đạt kiểm định của UK.Gov Ofqual 601/8055/9. Kiểm tra Tại đây
 • CEFR English C2 đạt mã kiểm định UK.Gov Ofqual 601/8054/7. Kiểm tra Tại đây

Lợi thế của CEFR được kiểm định và công nhận

 • Đảm bảo chất lượng chương trình và quá trình đào tạo.
 • Đảm bảo chương trình được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh.
 • Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn.
 • Dễ dàng được tiếp nhận vào doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Ofqual là tổ chức kiểm định chứng chỉ tiếng Anh bắt buộc và duy nhất của chính phủ Anh

"Can Do" của hệ thống đào tạo và khảo thí CEFR English

Tiếng Anh CEFR được công nhận toàn cầu, trong đó có Việt Nam

Tất cả các chương trình Tiếng Anh CEFR của London Language College được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh theo khung năng lực RQF áp dụng cho Anh Quốc.

 • Công nhận tại Vương Quốc Anh theo kiểm định Ofqual
 • Công nhận tại Châu Âu theo khung năng lực EQF
 • Công nhận tương đương tại Châu Úc theo khung năng lực AQF
 • Công nhận tương đương tại Châu Á và ASEAN
 • Công nhận tương đương theo khung năng lực tiếng Anh 6 bậc Việt Nam

Tại Anh Quốc, các chương trình tiếng Anh cần được kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh

Tương đương giữa CEFR với IELTS

Liên hệ CEFR

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Các chương trình tiếng Anh CEFR của London Language College

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win