Tiếng Anh CEFR A1Mã kiểm định Ofqual 603/0506/X

Theo khung năng lực Châu Âu CEFR dùng cho tiếng Anh, Cấp độ A1 là mức độ sử dụng ngôn ngữ chung thấp nhất. Ở A1 CEFR, người học có thể giao tiếp một cách đơn giản, hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản về bản thân, nơi họ sống, những người họ biết và những điều họ có, khởi xướng và trả lời những câu thoại đơn giản trong những lĩnh vực và những chủ đề rất quen thuộc.

Tiếng Anh CEFR A1 đạt kiểm định của UK.Gov Ofqual 603/0506/X được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

Học viên có thể học, ôn luyện và khảo thí toàn cầu thông qua các PPP (Practice & Preparation Provider) của London Language College.

Các chương trình tiếng Anh CEFR chỉ được công nhận khi được kiểm định bởi Ofqual UK. Vui lòng xem thêm về kiểm định và công nhận của Tiếng Anh CEFR A1 tại đây.

Mục tiêu đào tạo Kỹ năng Nghe cho A1 CEFR

Mục tiêu tổng quát Kỹ năng nghe:

 • Có thể theo dõi và hiểu được lời nói khi được diễn đạt chậm, rõ ràng, có khoảng ngừng để kịp thu nhận và xử lý thông tin.

Nghe hội thoại giữa những người bản ngữ hay những người không trực tiếp đối thoại

 • Có thể hiểu được những đoạn hội thoại rất ngắn, cấu trúc rất đơn giản, tốc độ nói chậm và rõ ràng về các chủ đề cá nhân cơ bản, trường lớp học và những nhu cầu thiết yếu.

Nghe thông báo, hướng dẫn, chỉ dẫn

 • Có thể hiểu, làm theo những chỉ dẫn ngắn và đơn giản được truyền đạt chậm và cẩn thận.

Mục tiêu đào tạo Kỹ năng nói cho A1 CEFR:

Đặc tả tổng quát cho kỹ năng nói độc thoại

 • Có thể đưa ra và hồi đáp các nhận định đơn giản liên quan đến các chủ đề rất quen thuộc như bản thân, gia đình, trường lớp học hoặc nhu cầu giao tiếp tối thiểu hằng ngày.

Nói độc thoại: Mô tả kinh nghiệm

 • Có thể mô tả về người nào đó, nơi họ sống và công việc của họ.

Nói độc thoại: Trình bày trước người nghe

 • Có thể đọc những đoạn ngắn đã chuẩn bị trước, ví dụ: giới thiệu một diễn giả, đề nghị nâng ly chúc mừng.

Đặc tả tổng quát cho kỹ năng nói tương tác

 • Có thể giao tiếp ở mức độ đơn giản với tốc độ nói chậm và thường xuyên phải yêu cầu người đối thoại với mình nhắc lại hay diễn đạt lại. Có thể hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản, khởi đầu và trả lời những câu lệnh đơn giản thuộc những lĩnh vực quan tâm và về những chủ đề quen thuộc.

Nói tương tác: Hội thoại

 • Có thể giới thiệu, chào hỏi và tạm biệt trong giao tiếp cơ bản.
 • Có thể hỏi thăm tình hình của mọi người và phản hồi với các tin tức đó.

Nói tương tác: Giao dịch hàng hóa và dịch vụ

 • Có thể thực hiện các giao dịch về hàng hóa và dịch vụ một cách đơn giản.
 • Có thể xử lý con số, khối lượng, chi phí và thời gian.

Nói tương tác: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

 • Có thể trả lời phỏng vấn không sử dụng thành ngữ những câu hỏi trực tiếp đơn giản với tốc độ nói chậm và rõ ràng về thông tin bản thân.

Phát âm và độ lưu loát

 • Phát âm rõ ràng những từ, cụm từ và cách diễn đạt đã được học.
 • Có thể sử dụng các phát ngôn rất ngắn, biệt lập, chủ yếu là những cấu trúc đã học tuy vẫn còn ngập ngừng để tìm cách diễn đạt.

Độ chuẩn xác và phù hợp về mặt ngôn ngữ xã hội

 • Có thể sử dụng một số ít các cấu trúc ngữ pháp và mẫu câu đã học.
 • Có thể sử dụng các nhóm từ, cách diễn đạt lịch sự đơn giản nhất hằng ngày, bao gồm: chào hỏi, giới thiệu, nói xin mời, cảm ơn, xin lỗi, v.v…

Mục tiêu đào tạo kỹ năng đọc cho A1 CEFR

Đặc tả tổng quát cho kỹ năng đọc

 • Có thể hiểu các đoạn văn bản rất ngắn và đơn giản về các chủ đề đã học như bản thân, gia đình, trường lớp, bạn bè v.v…

Đọc lấy thông tin và lập luận

 • Có thể hiểu sơ bộ nội dung của các văn bản đơn giản, quen thuộc hoặc các đoạn mô tả ngắn, đặc biệt là khi có minh họa kèm theo.

Đọc tìm thông tin

 • Có thể nhận diện các tên riêng, các từ quen thuộc, các cụm từ cơ bản nhất trên các ghi chú đơn giản, thường gặp trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.

Đọc văn bản giao dịch

 • Có thể hiểu các thông điệp ngắn, đơn giản trên bưu thiếp.
 • Có thể đi theo các bản chỉ dẫn đường ngắn, đơn giản (ví dụ: đi từ X tới Y).

Đọc xử lý văn bản

 • Có thể viết lại các từ đơn và các văn bản ngắn được trình bày ở dạng in chuẩn.

Mục tiêu đào tạo cho kỹ năng viết A1 CEFR

Đặc tả tổng quát cho kỹ năng viết sản sinh

 • Có thể viết những cụm từ, câu ngắn về bản thân, gia đình, trường lớp, nơi làm việc.

Viết sản sinh: Viết sáng tạo

 • Có thể viết những cụm từ, câu đơn giản về bản thân và những người trong tưởng tượng, nơi sống và công việc của họ.

Viết tương tác: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng viết tương tác

 • Có thể yêu cầu hoặc cung cấp thông tin cá nhân bằng văn bản.

Viết tương tác: Thư từ giao dịch

 • Có thể viết, đáp lời một bưu thiếp, điền các bảng, biểu mẫu đơn giản.

Viết tương tác: Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu

 • Có thể viết và điền các con số, ngày tháng, tên riêng, quốc tịch, địa chỉ, tuổi, ngày sinh khi đến một quốc gia, ví dụ: điền vào một mẫu đăng ký khách sạn.

Xử lý văn bản

 • Có thể chép lại những từ đơn hay văn bản ngắn được trình bày dưới dạng in chuẩn.

Tiêu chí ngôn ngữ chung

 • Có kiến thức cơ bản về cách diễn đạt đơn giản các thông tin cá nhân và nhu cầu cụ thể.

Phạm vi từ vựng

 • Có vốn từ cơ bản gồm các từ, cụm từ đơn lẻ thuộc các tình huống cụ thể.

Độ chính xác về ngữ pháp

 • Chỉ dùng được một cách hạn chế một số cấu trúc ngữ pháp và mẫu câu đơn giản trong vốn ngữ pháp đã được học.

Độ chính xác về chính tả

 • Có thể chép lại các từ và các cụm từ ngắn, quen thuộc như các biển hiệu hoặc các lời chỉ dẫn đơn giản, tên các vật dụng hằng ngày, tên các cửa hiệu và các cụm từ thường xuyên sử dụng. Có thể viết đúng chính tả địa chỉ, quốc tịch và các thông tin cá nhân khác.

Kỹ năng tiếp nhận sau khi hoàn tất LRN CEFR A1

Kỹ năng Nghe

 • Tôi có thể nhận biết được các từ và nhóm từ quen thuộc về bản thân, gia đình và môi trường sống xung quanh tôi khi mọi người nói chậm và rõ ràng.

Kỹ năng Đọc

 • Tôi có thể nhận diện các từ, nhóm từ quen thuộc và các câu đơn giản liên quan đến bản thân, gia đình và môi trường xung quanh gần gũi với tôi. Tôi có thể hiểu các văn bản rất ngắn và đơn giản trên quảng cáo, thông báo.

Kỹ năng tương tác sau khi hoàn tất LRN CEFR A1

Nói tương tác

 • Tôi có thể hỏi và trả lời các câu hỏi đơn giản về các chủ đề quen thuộc về bản thân, gia đình, nhà trường khi người khác nói chậm, rõ ràng và đôi khi nhắc lại để giúp tôi thể hiện điều muốn nói.

Viết tương tác

 • Tôi có thể viết bưu thiếp đơn giản và ngắn gọn, ví dụ viết bưu thiếp về kỳ nghỉ của bản thân. Tôi có thể điền biểu mẫu với các thông số cá nhân, ví dụ điền tên, quốc tịch, địa chỉ vào biểu đặt phòng khách sạn.

Kỹ năng vận dụng sau khi hoàn tất LRN CEFR A1

Nói

 • Tôi có thể sử dụng các cụm từ và câu đơn giản để nói về các chủ đề quen thuộc về bản thân, gia đình, nhà trường.

Viết

 • Tôi có thể viết được những cụm từ hoặc những câu đơn giản.

Tiếng Anh CEFR A1 gồm các bài học trên lớp kết hợp ôn luyện trên hệ thống. Từng bước một, mỗi bài học sẽ giúp học viên gia tăng năng lực tiếng Anh, đáp ứng hoàn toàn khung năng lực tiếng Anh CEFR A1, đồng thời tự tin đạt chứng chỉ Tiếng Anh CEFR A1 của Vương Quốc Anh.

Các bài học thuộc tiếng Anh CEFR A1:

 • Bài 1: Giới thiệu
 • Bài 2: Số và con số
 • Bài 3: Giờ và nói giờ
 • Bài 4: Ngày, tháng và mùa
 • Bài 5: Thực phẩm, Thức Ăn.
 • Bài 6: Quần áo
 • Bài 7: Những phần trên cơ thể
 • Bài 8: Gia đình
 • Bài 9: Đất nước và Các dân tộc 1
 • Bài 10: Nhà ở, phòng và nội thất
 • Bài 11: (Ngữ Pháp) Đại từ chỉ Người và Vật
 • Bài 12: Chào hỏi
 • Bài 13: Phân biệt giữa Good, Well và Fine
 • Bài 14: Giới từ chỉ thời gian
 • Bài 15: Giới từ chỉ nơi chốn
 • Bài 16: (Ngữ Pháp) Thì hiện tại đơn
 • Bài 17: Quốc gia và Các dân tộc 2
 • Bài 18: Phân biệt và sử dụng It và It’s
 • Bài 19: Giới thiệu thông tin cá nhân
 • Bài 20: Câu hỏi
 • Bài 21: There is/ There are
 • Bài 22: (Luyện đọc) Một ngày trong sở thú
 • Bài 23: (Ngữ pháp) Tính từ sở hữu
 • Bài 24: (Ngữ pháp) Hiện tại tiếp diễn
 • Bài 25: (Ngữ pháp) Sở hữu cách
 • Bài 26: Gia đình
 • Bài 27: Anh và Chị
 • Bài 28: (Ngữ pháp) Động từ TO BE
 • Bài 29: Thói quen sở thích và quá khứ
 • Bài 30: Phân biệt INTO với IN TO
 • Bài 31: (Ngữ Pháp) Danh động từ – VERB + ING
 • Bài 32: I’D LIKE
 • Bài 33: (Ngữ pháp) Thì quá khứ đơn
 • Bài 34: Sử dụng và phân biệt giữa FAVORITES và PREFERENCES
 • Bài 35: (Ngữ pháp) Trạng từ chỉ tần suất
 • Bài 36: Thú tiêu khiển
 • Bài 37: (Luyện Đọc) The Big Game
 • Bài 38: (Ngữ pháp) Tính từ
 • Bài 39: Phân biệt Each với Every
 • Bài 30: (Ngữ pháp) Quá khứ đơn với TO BE
 • Bài 31: Thực phẩm
 • Bài 32: (Ngữ pháp) So sánh hơn và so sánh nhất
 • Bài 33: Phân biệt SHOPS và SHOPPING
 • Bài 34: (Ngữ pháp) Thể mệnh lệnh (Mệnh lệnh cách)
 • Bài 35: (Ngữ pháp) Từ nhấn mạnh
 • Bài 36: To và Too
 • Bài 37: Ngày nghỉ
 • Bài 38: (Ngữ pháp) Phân biệt CAN / CAN’T / COULD / COULDN’T
 • Bài 39: (Ngữ pháp) Phân biệt HOW MUCH / HOW MANY
 • Bài 40: Phân biệt Công việc (Work) và Việc làm (Jobs)
 • Bài 41: (Ngữ pháp) Sử dụng GOING TO
 • Bài 42: (Đọc) Món quà giáng sinh
 • Bài 43: (Thơ) Hãy đoán tôi là ai

Ôn luyện để thi chứng chỉ tiếng Anh CEFR A1

Phầ n ôn luyện sẽ giúp học viên làm quen với bài thi toàn cầu của London Language Collge, được chuẩn bị phương pháp, tâm lý để hoàn thành tốt nhất quá trình thi.

Ở phần này, học viên được cung cấp:

 • Bài thi mẫu
 • Giới thiệu quá trình thi
 • Quy trình chấm và công bố kết quả
 • Quy trình nhận chứng chỉ nếu đạt
 • Quy trình thi lại nếu không đạt
 • Thi thử trước khi thi thật.

Bài thi nói 12 phút

Bài thi Viết 40 phút

Bài thi Nghe 25 phút

Bài thi Đọc hiểu 40 phút

Tính điểm và đánh giá kết quả

Trả kết quả

Quy trình công bố kết quả thi tiếng Anh CEFR:

 • Bảng công bố kết quả – Statement of Result (SoR) & e-certificate trong 30 ngày làm việc. SOR sẽ gửi email đến từng cá nhân hoặc thông qua các PPP của London Language College.
 • Chứng chỉ bảng cứng (Hard-copy certificates) sẽ được gửi trong vòng 45 ngày kể từ ngày có công bố kết quả. Học viên có thể liên lạc các PPP ủy quyền của London Language College để nhận.

Để có thêm thông tin, vui lòng liên lạc các PPP của London Language College để được tư vấn.

Liên hệ CEFR

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Nhận lịch khai giảng và lịch thi toàn cầu CEFR English

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win